zondag 25 juli 2010

De Creamadammen waren weer fantastisch !

De Creamadammen zorgden ervoor dat de eerste twee weken van de vakantie maar liefst 115 kinderen een leuke bezigheid hadden tijdens de zomerkampen in 't Kasteel !

Het 'grote roze maankonijn' zorgde telkens voor een week knutsel- en speelplezier, onder begeleiding van enkele super gemotiveerde, deskundige en ervaren begeleidsters !

Foto's zeggen soms meer dan woorden ... en zijn zeker het bewijs dat de Creamdammen een absolute aanwinst zijn voor ons wijkcentrum !

woensdag 7 juli 2010

Gezelschapsspellenavond voortaan op eerste vrijdag van de maand !Aangezien onze gezelschapsspellenavond samenviel met de kaartavonden van de KWB, werden sommige mensen verplicht een keuze te maken, ook al wilden ze op beide avonden aanwezig zijn.
Dit probleem is vanaf heden van de baan !

Wij willen als wijkcentrum immers altijd meewerken aan een betere spreiding van de vele activiteiten van de verschillende verenigingen in Zandvoorde.
Uiteraard is dit niet altijd mogelijk ...

Vandaar dat wij beslisten voortaan onze gezelschapsspellenavonden op de éerste vrijdag van de maand te houden in plaats van op de derde.

De eerste gezelschapsspellenavond gaat dan ook niet door op 17 maar wel op
3 september as ! Hopelijk mogen we dan ook veel nieuwe gezichten verwelkomen !!